Traktorkampanje

Traktorkampanje

Traktorkampanje!

Alle som starter med opplæring på traktor før 15.mars vil få en rabatt på kr 800,-

 

Book din første time her  

 

Her kan du lese litt om opplæringen og litt annen praktisk informasjon:

Det er mer omfattende å ta traktorlappen enn det mange tror. Det er jo ikke slik lengre at man bare kjører traktor på jordet, men like mye i byen. Derfor er det viktig med god trafikal forståelse også på traktor. Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse T skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre traktor med tilhenger.

På trinn 2, skal elevene lære å mestre traktor med tilhenger rent kjøreteknisk. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3. Eleven skal koble av og på henger og kunne rygge med traktor og henger. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 3.

Her er målet rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljøer. Ved avslutningen av trinnet skal eleven kjøre tilnærmet selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering.

Avsluttende opplæring Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinstenkt.

Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last. Kurset kan tas på trinn 2 eller 3.

Husk at du må søke om førerkort i den klassen du skal ta førerkort i, det gjøres på https://www.vegvesen.no/dinside/ .Teoriprøven kan du ta på en trafikkstasjon. I forbindelse med teoriprøven må du avlegge en synstest. Du må ha med gyldig legitimasjon, helst pass (det er viktig at det er et tydelig bilde som man ser at det er deg) når du møter til teoriprøven

Du har 90 minutter til å løse teoriprøven det er 45 spørsmål og du kan ha inntil 6 feil. Prøven kan kun tas på norsk.

Du har mulighet til å ta teoriprøven 6 måneder før du fyller det alderskravet i din førerkortklasse. I kl T er alderskravet 15 ½ år.

Teorien må være bestått, før du kan avlegge den praktiske prøven.

Teoriprøven er gyldig i 3 år.

Når teoriprøven er bestått må du gi trafikkskolen fullmakt til å bestille oppkjøring til deg. Om du må du levere synsattest eller helseattest, skal denne være levert før du får gitt fullmakt. Du gir fullmakt ved å logge deg inn på https://www.vegvesen.no/dinside/

På selve oppkjøringsdagen er det viktig at du møter i god tid før din prøve starter om du ikke har avtalt en time med trafikkskolen på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får. Før du starter vil du få en sikkerhetskontrolloppgave. Selve kjøringen varer i ca 55 – 60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Hvordan du gjør deg og kjøretøyet klar på før kjøringen, og måten du setter fra deg kjøretøyet på, er også en del av prøven. Den praktiske førerprøven varer i ca 75minutter totalt.

Du må betale gebyr for både den teoretiske og praktiske førerprøven og for utstedelse av førerkortet. Oppkjøringsgebyret skal være betalt før førerprøven starter. https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser

Før førerprøven må du ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og dette skal være meldt inn av trafikkskolen.

Tilrettelagte prøver

Kan du dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt teoriprøve. Trenger du tilrettelagt førerprøve, må også dette søkes om i god tid.

Book din første time her  

Bruk av dine data

For å kunne levere tjenesten og tilby en best mulig brukeropplevelse til deg, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler her.

Mer informasjon
Jeg forstår

Personverninnstillinger

Ditt valg vil bli lagret i informasjonskapsler i nettleseren din slik at vi kan huske dine innstillinger neste gang du besøker Trafikkskolen Dahlsveen/Olsen AS. Les mer om hva vi lagrer i informasjonskapslene her.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Når vi har et inntrykk av hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem, får vi et bedre bilde av din brukeropplevelse, og kan jobbe videre for at Trafikkskolen Dahlsveen/Olsen AS kan tilby deg en best mulig tjeneste.

Jeg godkjenner at mine data benyttes for å gi meg en bedre brukeropplevelse.

Ikke godkjenn
Godkjenn