Klasser og priser

Velg klasse:

Personbil

 • Veien til førerkortet på bil kan virke lang, men målet er at du skal kunne beherske kjøretøyet teknisk og kunne samarbeide med andre trafikanter, forutse trafikksituasjoner og kjøre på en slik måte at farlige situasjoner unngås.

  Opplæringen består av 4 trinn i tillegg til teoretisk og praktisk prøve. Det er trafikklærer og elev som i samarbeid blir enige om eleven har oppnådd målene til å gå videre til neste trinn. Kort forklaring på trinnene:

  Trinn 1 er trafikalt grunnkurs

  T trinn 2 - lærer eleven å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk. Ihht til lærerplanen skal eleven ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandling med andre trafikanter. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på trinn 2, men det er viktig at elevene får nok øving. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 3.

  Trinn 3 -  skal eleven skal kunne kjøre på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig. Det er ikke fastsatt minste timetall for undervisningen på dette trinnet, men når du har fullført trinn 3 skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig. . På trinn 3 gjennomføres også forbikjøring og sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring) trinnet avsluttes med en ny trinnvurderings time, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 4.

  Trinn 4 - vil man utvikle forståelse for kjøringens risiko og forbedre kjørekompetansen på landevegen, forbikjøringssituasjoner og andre varierte trafikkmiljøer. Trinnet består av bilkjøringens risikoteori, en landevegstur i variert miljø og en avsluttende landevegstur som eleven planlegger i fra A til Å. Til slutt får man mulighet til å dele erfaringer og reflektere over egne handlinger sammen med medelever.

  Husk at du må søke om førerkort i den klassen du skal ta førerkort i, det gjøres på https://www.vegvesen.no/dinside/ .Teoriprøven kan du ta på en trafikkstasjon. På Lillehammer onsdager og torsdager mellom kl 0800 og 13.00. I forbindelse med teoriprøven må du avlegge en synstest. Du må ha med gyldig legitimasjon, helst pass (det er viktig at det er et tydelig bilde som man ser at det er deg) når du møter til teoriprøven

  Du har 90 minutter til å løse teoriprøven det er 45 spørsmål og du kan ha inntil 7 feil. Prøven kan tas på norsk, tyrskisk og engelsk.

  Du har mulighet til å ta teoriprøven 6 måneder før du fyller det alderskravet i din førerkortklasse. I kl B er alderskravet 17 ½ år.

  Teorien må være bestått, før du kan avlegge den praktiske prøven.

  Teoriprøven er gyldig i 3 år.

  Når teoriprøven er bestått må du gi trafikkskolen fullmakt til å bestille oppkjøring til deg. Om du må du levere synsattest eller helseattest, skal denne være levert før du får gitt fullmakt. Du gir fullmakt ved å logge deg inn på https://www.vegvesen.no/dinside/

  På selve oppkjøringsdagen er det viktig at du møter i god tid før din prøve starter om du ikke har avtalt en time med trafikkskolen på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får. Før du starter vil du få en sikkerhetskontrolloppgave. Selve kjøringen varer i ca 55 – 60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Hvordan du gjør deg og kjøretøyet klar på før kjøringen, og måten du setter fra deg kjøretøyet på, er også en del av prøven. Den praktiske førerprøven varer i ca 75minutter totalt.

  Du må betale gebyr for både den teoretiske og praktiske førerprøven og for utstedelse av førerkortet. Oppkjøringsgebyret skal være betalt før førerprøven starter https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser

  Før førerprøven må du ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og dette skal være meldt inn av trafikkskolen.

  Tilrettelagte prøver:

  Kan du dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt teoriprøve. Trenger du tilrettelagt førerprøve, må også dette søkes om i god tid.

   

   

   

Klasse B

Kjøretime

 • Kjøretime (45 min)
  790 kr
 • Dobbelttime (90 min)
  1 580 kr
 • Trinnvurdering trinn 2 (45 min)
  790 kr
 • Trinnvurdering trinn 3 (45 min)
  790 kr
 • 4.1.1 Bilkjøringens risiko
  850 kr
 • 4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min)
  4 550 kr
 • 4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø (180 min)
  3 650 kr
 • 4.1.4 Refleksjon og oppsummering
  850 kr
 • Førerprøve (med leie av bil til førerprøve)
  2 400 kr
 • Sikkerhetskontroll
  770 kr
 • Testoppkjøring
  1 050 kr

  45 min med kjøring og 15 minutter tilbakemelding og sikkerhetskontroll

Kurs

 • Sikkerhetskurs på øvingsbane
  4 000 kr
  • 1 x Baneleie

  Baneleie til NAF kommer i tillegg

 • Forbikjøring
  2 400 kr

Annet

 • Baneleie i forbindelse med sikkerhetskurs på øvingsbane
  1 450 kr
 • Fakturagebyr
  49 kr

Informasjon om priser

I tillegg til kommer det gebyrer til statens vegvesen for teoretisk og praktisk prøve, samt utstedelse av førerkort.
Kjøretimer må avbestilles senest siste virkedag før kl. 12.00, obligatorisk senest to virkedager før.

Våre klasse B lærere

Eirik Rudrud
Eirik Rudrud
Trafikklærer
Telefon 61 25 74 36
E-post eirikrudrud@hotmail.com
Ida Ramstad
Ida Ramstad
Trafikklærer
Telefon 61 25 74 36
E-post ida.ramstad@gmail.com
Lars Pettersen
Lars Pettersen
Daglig leder / Trafikklærer kl. A, B, BE
Telefon 61 25 74 36
E-post lpet5@online.no
Odd Magne Olsen
Odd Magne Olsen
Trafikklærer
Telefon 61 25 74 36
E-post odolsen@gmail.com
Sander Siljehaug Ødegård
Sander Siljehaug Ødegård
Trafikklærer
Telefon 61 25 74 36
E-post sander.odegard@gmail.com
Stein Glimsdal
Stein Glimsdal
Trafikklærer
Telefon 61 25 74 36
E-post glims@online.no
Trond Magnar Johansen
Trond Magnar Johansen
Trafikklærer
Telefon 61 25 74 36
E-post trafikkskolen@dahlsveen-olsen.no

Kommende kurs

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Trafikkskolen Dahlsveen/Olsen AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alle» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Denne typen cookies og pixels benyttes for å vise deg tilpassede annonser, som skal være relevante for nettopp dine interesser. Annonsene baseres på hva du har sett på, og/eller vist interesse for på vår nettside.

Denne typen cookies benyttes tilpasse kundeopplevelsen ved å skreddersy innholdet på nettsiden basert på dine interesser.

Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies og behandler personopplysninger her.