Klasser og priser

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Personbil

Veien til førerkortet på bil kan virke lang, men målet er at du skal kunne beherske kjøretøyet teknisk og kunne samarbeide med andre trafikanter, forutse trafikksituasjoner og kjøre på en slik måte at farlige situasjoner unngås.

Opplæringen består av 4 trinn i tillegg til teoretisk og praktisk prøve. Det er trafikklærer og elev som i samarbeid blir enige om eleven har oppnådd målene til å gå videre til neste trinn. Kort forklaring på trinnene:

Trinn 1 er trafikalt grunnkurs

T trinn 2 - lærer eleven å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk. Ihht til lærerplanen skal eleven ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandling med andre trafikanter. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på trinn 2, men det er viktig at elevene får nok øving. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 3.

Trinn 3 -  skal eleven skal kunne kjøre på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig. Det er ikke fastsatt minste timetall for undervisningen på dette trinnet, men når du har fullført trinn 3 skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig. . På trinn 3 gjennomføres også forbikjøring og sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring) trinnet avsluttes med en ny trinnvurderings time, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 4.

Trinn 4 - vil man utvikle forståelse for kjøringens risiko og forbedre kjørekompetansen på landevegen, forbikjøringssituasjoner og andre varierte trafikkmiljøer. Trinnet består av bilkjøringens risikoteori, en landevegstur i variert miljø og en avsluttende landevegstur som eleven planlegger i fra A til Å. Til slutt får man mulighet til å dele erfaringer og reflektere over egne handlinger sammen med medelever.

Husk at du må søke om førerkort i den klassen du skal ta førerkort i, det gjøres på https://www.vegvesen.no/dinside/ .Teoriprøven kan du ta på en trafikkstasjon. På Lillehammer onsdager og torsdager mellom kl 0800 og 13.00. I forbindelse med teoriprøven må du avlegge en synstest. Du må ha med gyldig legitimasjon, helst pass (det er viktig at det er et tydelig bilde som man ser at det er deg) når du møter til teoriprøven

Du har 90 minutter til å løse teoriprøven det er 45 spørsmål og du kan ha inntil 7 feil. Prøven kan tas på norsk, tyrskisk og engelsk.

Du har mulighet til å ta teoriprøven 6 måneder før du fyller det alderskravet i din førerkortklasse. I kl B er alderskravet 17 ½ år.

Teorien må være bestått, før du kan avlegge den praktiske prøven.

Teoriprøven er gyldig i 3 år.

Når teoriprøven er bestått må du gi trafikkskolen fullmakt til å bestille oppkjøring til deg. Om du må du levere synsattest eller helseattest, skal denne være levert før du får gitt fullmakt. Du gir fullmakt ved å logge deg inn på https://www.vegvesen.no/dinside/

På selve oppkjøringsdagen er det viktig at du møter i god tid før din prøve starter om du ikke har avtalt en time med trafikkskolen på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får. Før du starter vil du få en sikkerhetskontrolloppgave. Selve kjøringen varer i ca 55 – 60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Hvordan du gjør deg og kjøretøyet klar på før kjøringen, og måten du setter fra deg kjøretøyet på, er også en del av prøven. Den praktiske førerprøven varer i ca 75minutter totalt.

Du må betale gebyr for både den teoretiske og praktiske førerprøven og for utstedelse av førerkortet. Oppkjøringsgebyret skal være betalt før førerprøven starter https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Priser

Før førerprøven må du ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og dette skal være meldt inn av trafikkskolen.

Tilrettelagte prøver:

Kan du dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt teoriprøve. Trenger du tilrettelagt førerprøve, må også dette søkes om i god tid.

 

 

 


Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime (45 min)

690 kr

Trinnvurdering trinn 2 (45 min)

690 kr

Trinnvurdering trinn 3 (45 min)

690 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

690 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø (225 min)

3 950 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø (180 min)

3 350 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

690 kr

Førerprøve (80 min)

(Leie av bil til førerprøven)

2 100 kr

Kurs

Forbikjøring

2 350 kr

Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl NAF gebyr

Naf gebyr kr 1260,-

4 800 kr

Informasjon om priser

I tillegg til kommer det gebyrer til statens vegvesen for teoretisk og praktisk prøve, samt utstedelse av førerkort.
Kjøretimer må avbestilles senest siste virkedag før kl. 12.00, obligatorisk senest to virkedager før.


Lærere klasse B

Kommende aktiviteter

Utvidelseskurs A1 til A2 uten førerprøve (A2)

28. mai / Trafikkskolen / 1.720 kr

Utvidelseskurs A1 til A2 uten førerprøve (A2)

29. mai / Trafikkskolen / 1.720 kr

Trafikalt grunnkurs u/trafikant i mørket (TG)

8. juni / Trafikkskolen / 1.950 kr

Ledsager -foreldreinformasjon (TG)

8. juni / Trafikkskolen / 0 kr

Ta kontakt

Adresse

Fåberggata 115

2615 Lillehammer

612 57 436

trafikkskolen@dahlsveen-olsen.no

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo Trafikkforum-logo

Bruk av dine data

For å kunne levere tjenesten og tilby en best mulig brukeropplevelse til deg, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler personvern.

Mer informasjon
Jeg forstår

Personverninnstillinger

Ditt valg vil bli lagret i informasjonskapsler i nettleseren din slik at vi kan huske dine innstillinger neste gang du besøker dahlsveenolsen.no. Les mer om hva vi lagrer i informasjonskapslene her.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Når vi har et inntrykk av hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem, får vi et bedre bilde av din brukeropplevelse, og kan jobbe videre for at Trafikkskolen Dahlsveen/Olsen AS kan tilby deg en best mulig tjeneste.

Jeg godkjenner at mine data benyttes for å gi meg en bedre brukeropplevelse.

Ikke godkjenn
Godkjenn