Velg klasse

40 km/t


Les mer

50 km/t


Les mer

Informasjon

Det er mer omfattende å ta traktorlappen enn det mange tror. Det er jo ikke slik lengre at man bare kjører traktor på jordet, men like mye i byen. Derfor er det viktig med god trafikal forståelse også på traktor. Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse T skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre traktor med tilhenger.

Informasjon

Det er mer omfattende å ta traktorlappen enn det mange tror. Det er jo ikke slik lengre at man bare kjører traktor på jordet, men like mye i byen. Derfor er det viktig med god trafikal forståelse også på traktor. Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse T skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre traktor med tilhenger.

Trinnvis opplæring

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs – grunnleggende trafikkforståelse

Trinn 2

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Trinn 3

Trafikal del, trafikal dyktighet

Trinn 4

Avsluttende opplæring

Trinn 5

Teoriprøven, førerprøve

Trafikalt grunnkurs


Kurset består av 17 obligatoriske timer. Her lærer du om grunnleggende trafikkforståelse, øvelseskjøring, førstehjelp og mørkekjøring.

Det er smart av deg å lese trafikkteorien, og det vil gjøre opplæringen både lettere og mer effektiv.

Grunnleggende kjørekompetanse


Eleven skal her lære å mestre traktor med tilhenger rent kjøreteknisk. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3. Eleven skal koble av og på henger og kunne rygge med traktor og henger. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 3.

Trafikalt del


Her er målet rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljøer. Ved avslutningen av trinnet skal eleven kjøre tilnærmet selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering.

Avsluttende opplæring


Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinstenkt.

Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last. Kurset kan også tas på trinn 2 eller 3.

50 km/t


Har man førerkort på traktor eller kl BE kan man utvide til å få lov til å kjøre traktor som går 50 km/t. Man må ha fylt 18 år for å få utstedt førerkort som gir denne retten, kurset kan man ta før man har fylt 18 år. Det er viktig å huske at har man førerkort på kl BE når man utvider har man bare lov til å kjøre traktor på 25 tonn, denne grensen blir ikke borte når man tar utvidelse til 50 traktor.

Dersom du skal kjøre opp til traktor 50 km/t, må du gjennom følgende:

  • Et kurs på 7 timer. Dette starter med innledende teori.
  • 2 timer individuell kjøring.
  • Oppsummering i fellesskap til slutt.
Kurs- og prisliste

Kursoversikt

Prisliste

Prisliste

Kursoversikt

Husk gebyrer fra Statens vegvesen

I tillegg til prisene hos din trafikkskole, må du regne med gebyrer fra Statens vegvesen på teoriprøve, oppkjøring, utstedelse og foto. Dette gjelder for flere klasser.

Se gebyroversikten her