Informasjon

I 2016 ble opplæringen på moped mer omfattende, og det gikk fra å være et kurs til en individuell opplæring selv om noe av undervisningen fortsatt foregår i grupper. Målet med den nye opplæringsplanen var at man ville ha sikrere sjåfører på moped. Målet er at de skal kunne beherske kjøretøyet teknisk og kunne samarbeide med andre trafikanter, forutse trafikksituasjoner og kjøre på en slik måte at farlige situasjoner unngås.

Opplæringen består av 4 trinn + teoriprøve. Se opplæringsmodellen. Det er trafikklærer og elev som i samarbeid blir enige om eleven har oppnådd målene til å gå videre til neste trinn.

Informasjon

I 2016 ble opplæringen på moped mer omfattende, og det gikk fra å være et kurs til en individuell opplæring selv om noe av undervisningen fortsatt foregår i grupper. Målet med den nye opplæringsplanen var at man ville ha sikrere sjåfører på moped. Målet er at de skal kunne beherske kjøretøyet teknisk og kunne samarbeide med andre trafikanter, forutse trafikksituasjoner og kjøre på en slik måte at farlige situasjoner unngås.

Opplæringen består av 4 trinn + teoriprøve. Se opplæringsmodellen. Det er trafikklærer og elev som i samarbeid blir enige om eleven har oppnådd målene til å gå videre til neste trinn.

Trinnvis opplæring

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs – grunnleggende trafikkforståelse

Trinn 2

Grunnleggende kjørtøy- og kjørekompetanse – teknisk mopedbehandling

Trinn 3

Trafikal del, trafikal dyktighet

Trinn 4

Avsluttende opplæring – sikkerhetskurs på veg

Trinn 5

Teoriprøven

Trafikalt grunnkurs


Kurset består av 17 obligatoriske timer. Her lærer du om grunnleggende trafikkforståelse, øvelseskjøring, førstehjelp og mørkekjøring.

Det er smart av deg å lese trafikkteorien, og det vil gjøre opplæringen både lettere og mer effektiv.

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse


På trinn 2 lærer eleven å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk. Ihht til lærerplanen skal eleven ha så god kjøreteknisk ferdighet som er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Elven skal tilegne seg kunnskap om kjøretøyet og føreransvaret i tillegg til grunnleggende kunnskap om mennesket og vegen.  Opplæringen starter i kjøregård, hvor man lærer seg å mestre kjøretøyet, før man kjører i enkel trafikk. Trinnet avsluttes med en individuell trinnvurderingstime.

Trafikalt del


På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø. Ved avslutningen av trinn 3 skal eleven kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å kunne bestått en eventuell førerprøve i klassen ( NB det er ikke førerprøve på moped, kun teoriprøve). Første delen består av kjøring i bymessige strøk, før elevene skal igjennom 4 timer med sikkerhetskurs i trafikk, før trinnet avsluttes med en individuell trinnvurderingstime, hvor det skal vurderes om kompetansen er god nok til å få utbytte av trinn 4.

Avsluttende opplæring


Sikkerhetskurs på veg som er siste del av opplæringen, skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse for å unngå ulykker, bl.a. gjennom selvstendig øving på veg.

Teoriprøve


Husk at du må søke om førerkort i den klassen du skal ta førerkort i., det gjøres på https://www.vegvesen.no/dinside/ .Teoriprøven kan du ta på trafikkstasjonen på Lillehammer onsdager og torsdager mellom kl 0800 og 13.00. I forbindelse med teoriprøven må du avlegge en synstest. Du må ha med gyldig legitimasjon, helst pass (det er viktig at det er et tydelig bilde som man ser at det er deg på) når du møter til teoriprøven. NB det er viktig at du levere søknaden for førerkort moped i god tid før du skal avlegge teoriprøven.

Du har 60 minutter til å løse teoriprøven, det er 30 spørsmål og du kan ha inntil 5 feil. Du må ha fylt 16 år for å avlegge teoriprøven.

Før teoriprøven kan avlegges, må du ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og dette skal være meldt inn av trafikkskolen til statens vegvesen.

Husk at du må søke om førerkort i den klassen du skal ta førerkort i., det gjøres på https://www.vegvesen.no/dinside/ .Teoriprøven kan du ta på trafikkstasjonen på Lillehammer onsdager og torsdager mellom kl 0800 og 13.00. I forbindelse med teoriprøven må du avlegge en synstest. Du må ha med gyldig legitimasjon, helst pass (det er viktig at det er et tydelig bilde som man ser at det er deg på) når du møter til teoriprøven. NB det er viktig at du levere søknaden for førerkort moped i god tid før du skal avlegge teoriprøven.

Du har 60 minutter til å løse teoriprøven, det er 30 spørsmål og du kan ha inntil 5 feil. Du må ha fylt 16 år for å avlegge teoriprøven.

Før teoriprøven kan avlegges, må du ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og dette skal være meldt inn av trafikkskolen til statens vegvesen.

Tilrettelagte prøver:

Kan du dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt teoriprøve. Trenger du tilrettelagt prøve må dette søkes om i god tid.

Kan du dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt teoriprøve. Trenger du tilrettelagt prøve må dette søkes om i god tid.

Kursoversikt

Prisliste

Prisliste

Kursoversikt

Husk gebyrer fra Statens vegvesen

I tillegg til prisene hos din trafikkskole, er det gebyrer fra Statens vegvesen på teoriprøve, oppkjøring, utstedelse og foto. Dette gjelder alle klasser.

Se gebyroversikten her