Velg klasse

Klasse A1


Lett sykkel

Klasse A1

Klasse A2


Mellomtung sykkel

Klasse A2

Klasse A


Tung sykkel

Klasse A

Utvidelse A1 til A2


Fra lett sykkel til mellomtung sykkel

Les mer

Utvidelse A2 til A


Fra mellomtung sykkel til tung sykkel

Les mer

Informasjon om klasse A1

Det har kommet mange endringer når det gjelder å ta førerkort på mc de siste årene. Den største og kanskje den mest velkomne er at man i utgangspunktet bare trenger å ta oppkjøring en gang på mc, selv om man ønsker å utvide til tyngre motorsykkelførerkort senere.

Det er mange 16 åringer som ønsker å ta førerkort på lett motorsykkel (kl A1), det mange ikke vet er at opplæringen er ganske omfattende, og det må bergenes en del timer utenom det som er obligatorisk. Målet med opplæringen er at eleven skal ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre motorsykkel på en ansvarlig måte.

Trinnvis opplæring

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs – grunnleggende trafikkforståelse

Trinn 2

Grunnleggende kjørtøy- og kjørekompetanse – teknisk motorsykkelbehandling

Trinn 3

Trafikal del, trafikal dyktighet

Trinn 4

Avsluttende opplæring – sikkerhetskurs på veg

Trinn 5

Teoriprøven, førerprøve

Trafikalt grunnkurs


Kurset består av 17 obligatoriske timer. Her lærer du om grunnleggende trafikkforståelse, øvelseskjøring, førstehjelp og mørkekjøring.

Det er smart av deg å lese trafikkteorien, og det vil gjøre opplæringen både lettere og mer effektiv.

Grunnleggende kjørekompetanse


Her skal eleven lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er viktig med god kjøreteknisk ferdighet for å få utbytte av treningen på trinn 3.

Det føreste man starter med på trafikkskolen på trinn 2 er obligatorisk mc-teorikurs (grunnkurs klasse A1, A2 og A). Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 3.

Trafikalt del


Her er det fokus på elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø, og kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikkloven.. Det er ikke fastsatt minste timetall for undervisningen på dette trinnet, men når eleven har fullført trinn 3 skal ferdighetene være nær kravene til å bestå førerprøven, dvs at de er så gode at eleven kan kjøre selvstendig og vil ha godt utbytte av den avsluttende opplæringen på trinn 4. På trinn 3 gjennomføres også sikkerhetskurs i trafikk, trinnet avsluttes med en ny trinnvurderings time, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 4.

Avsluttende opplæring


På trinn 4 vil man utvikle forståelse for kjøringens risiko og forbedre kjørekompetansen på landevegen, og andre varierte trafikkmiljøer. Sikkerhetskurs veg skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker.

Teori- og førerprøve


Husk at du må søke om førerkort i den klassen du skal ta førerkort i., det gjøres på https://www.vegvesen.no/dinside/ .Teoriprøven kan du ta på trafikkstasjonen på Lillehammer onsdager og torsdager mellom kl 0800 og 13.00. I forbindelse med teoriprøven må du avlegge en synstest. Du må ha med gyldig legitimasjon, helst pass (det er viktig at det er et tydelig bilde som man ser at det er deg på) når du møter til teoriprøven

Du har 90 minutter til å løse teoriprøven det er 40 spørsmål og du kan ha inntil 6 feil. Prøven kan tas på norsk og engelsk.

Du har mulighet til å ta teoriprøven 6 måneder før du fyller det alderskravet i din førerkortklasse. I kl A1 er alderskravet 15 ½ år.

Teorien må være bestått, før du kan avlegge den praktiske prøven.

Teoriprøven er gyldig i 3 år.

Når teoriprøven er bestått må du gi trafikkskolen fullmakt til å bestille oppkjøring til deg. Om du må du levere synsattest eller helseattest, skal denne være levert før du får gitt fullmakt. Du gir fullmakt ved å logge deg inn på https://www.vegvesen.no/dinside/

På selve oppkjøringsdagen er det viktig at du møter i god tid før din prøve starter om du ikke har avtalt en time med trafikkskolen på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får. Før du starter vil du få en sikkerhetskontrolloppgave. Selve kjøringen varer i ca 55 – 60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Hvordan du gjør deg og kjøretøyet klar på før kjøringen, og måten du setter fra deg kjøretøyet på, er også en del av prøven. Den praktiske førerprøven varer i ca 75minutter totalt.

Du må betale gebyr for både den teoretiske og praktiske førerprøven og for utstedelse av førerkortet. Oppkjøringsgebyret skal være betalt før førerprøven starter

Før førerprøven må du ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og dette skal være meldt inn av trafikkskolen.

Tilrettelagte prøver

Kan du dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt teoriprøve. Trenger du tilrettelagt førerprøve, må også dette søkes om i god tid.

Informasjon om klasse A2

Det har kommet mange endringer når det gjelder å ta førerkort på mc de siste årene. Den største og kanskje den mest velkomne er at man i utgangspunktet bare trenger å ta oppkjøring en gang på mc, selv om man ønsker å utvide til tyngre motorsykkelførerkort senere. Har du kl A1 anbefaler vi deg å lese på utvidelseskurs kl A1 til A2.

Trinnvis opplæring

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs – grunnleggende trafikkforståelse

Trinn 2

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse – teknisk motorsykkelbehandling

Trinn 3

Trafikal del, trafikal dyktighet

Trinn 4

Avsluttende opplæring – sikkerhetskurs på veg

Trinn 5

Teoriprøven, førerprøve

Trafikalt grunnkurs


Kurset består av 17 obligatoriske timer. Her lærer du om grunnleggende trafikkforståelse, øvelseskjøring, førstehjelp og mørkekjøring.

Det er smart av deg å lese trafikkteorien, og det vil gjøre opplæringen både lettere og mer effektiv.

Grunnleggende kjøretøysbehandling


Her skal eleven lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er viktig med god kjøreteknisk ferdighet for å få utbytte av treningen på trinn 3.

Det føreste man starter med på trafikkskolen på trinn 2 er obligatorisk mc-teorikurs (grunnkurs klasse A1, A2 og A). Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 3.

Trafikalt del


Her er det fokus på elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø, og kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikkloven. Det er ikke fastsatt minste timetall for undervisningen på dette trinnet, men når eleven har fullført trinn 3 skal ferdighetene være nær kravene til å bestå førerprøven, dvs at de er så gode at eleven kan kjøre selvstendig og vil ha godt utbytte av den avsluttende opplæringen på trinn 4. På trinn 3 gjennomføres også sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (bane), trinnet avsluttes med en ny trinnvurderings time, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 4.

Avsluttende opplæring


På trinn 4 vil man utvikle forståelse for kjøringens risiko og forbedre kjørekompetansen på landevegen, og andre varierte trafikkmiljøer. Sikkerhetskurs veg skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker.

Teori- og førerprøve


Husk at du må søke om førerkort i den klassen du skal ta førerkort i., det gjøres på https://www.vegvesen.no/dinside/ .Teoriprøven kan du ta på trafikkstasjonen på Lillehammer onsdager og torsdager mellom kl 0800 og 13.00. I forbindelse med teoriprøven må du avlegge en synstest. Du må ha med gyldig legitimasjon, helst pass (det er viktig at det er et tydelig bilde som man ser at det er deg på) når du møter til teoriprøven

Du har 90 minutter til å løse teoriprøven det er 40 spørsmål og du kan ha inntil 6 feil. Prøven kan tas på norsk og engelsk.

Du har mulighet til å ta teoriprøven 6 måneder før du fyller det alderskravet i din førerkortklasse. I kl A2 er alderskravet 17 ½ år.

Teorien må være bestått, før du kan avlegge den praktiske prøven.

Teoriprøven er gyldig i 3 år.

Når teoriprøven er bestått må du gi trafikkskolen fullmakt til å bestille oppkjøring til deg. Om du må du levere synsattest eller helseattest, skal denne være levert før du får gitt fullmakt. Du gir fullmakt ved å logge deg inn på https://www.vegvesen.no/dinside/

På selve oppkjøringsdagen er det viktig at du møter i god tid før din prøve starter om du ikke har avtalt en time med trafikkskolen på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får. Før du starter vil du få en sikkerhetskontrolloppgave. Selve kjøringen varer i ca 55 – 60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Hvordan du gjør deg og kjøretøyet klar på før kjøringen, og måten du setter fra deg kjøretøyet på, er også en del av prøven. Den praktiske førerprøven varer i ca 75minutter totalt.

Du må betale gebyr for både den teoretiske og praktiske førerprøven og for utstedelse av førerkortet. Oppkjøringsgebyret skal være betalt før førerprøven starter

Før førerprøven må du ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og dette skal være meldt inn av trafikkskolen.

Tilrettelagte prøver

Kan du dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt teoriprøve. Trenger du tilrettelagt førerprøve, må også dette søkes om i god tid.

Informasjon om klasse A

Det har kommet mange endringer når det gjelder å ta førerkort på MC de siste årene. Den største og kanskje den mest velkomne er at man i utgangspunktet bare trenger å ta oppkjøring en gang på MC, selv om man ønsker å utvide til tyngre motorsykkelførerkort senere. Har du kl A2 anbefaler vi deg å lese på utvidelseskurs kl A2 til A.

Trinnvis opplæring

Trinn 1

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse – teknisk motorsykkelbehandling

Trinn 2

Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse.

Trinn 3

Trafikal del, trafikal dyktighet

Trinn 4

Avsluttende opplæring – sikkerhetskurs på veg

Trinn 5

Teoriprøven, førerprøve

Trafikalt grunnkurs


Kurset består av 17 obligatoriske timer. Her lærer du om grunnleggende trafikkforståelse, øvelseskjøring, førstehjelp og mørkekjøring.

Det er smart av deg å lese trafikkteorien, og det vil gjøre opplæringen både lettere og mer effektiv.

Er man over 25 år og har førerkort fra før, trenger man ikke trafikalt grunnkurs.

Grunnleggende kjøretøysbehandling


Her skal eleven lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er viktig med god kjøreteknisk ferdighet for å få utbytte av treningen på trinn 3.

Det føreste man starter med på trafikkskolen på trinn 2 er obligatorisk mc-teorikurs (grunnkurs klasse A1, A2 og A). Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 3.

Trafikalt


Her er det fokus på elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø, og kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikkloven. Det er ikke fastsatt minste timetall for undervisningen på dette trinnet, men når eleven har fullført trinn 3 skal ferdighetene være nær kravene til å bestå førerprøven, dvs at de er så gode at eleven kan kjøre selvstendig og vil ha godt utbytte av den avsluttende opplæringen på trinn 4. På trinn 3 gjennomføres også sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (bane), trinnet avsluttes med en ny trinnvurderings time, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 4.

Avsluttende opplæring


På trinn 4 vil man utvikle forståelse for kjøringens risiko og forbedre kjørekompetansen på landevegen, og andre varierte trafikkmiljøer. Sikkerhetskurs veg skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker. Kurset består av innledende teori, kjøring og oppsummering, hvor man kan få mulighet til å dele erfaringer og reflektere over egne handlinger sammen med medelever.

Teori- og førerprøve


Husk at du må søke om førerkort i den klassen du skal ta førerkort i., det gjøres på https://www.vegvesen.no/dinside/ .Teoriprøven kan du ta på trafikkstasjonen på Lillehammer onsdager og torsdager mellom kl 0800 og 13.00. I forbindelse med teoriprøven må du avlegge en synstest. Du må ha med gyldig legitimasjon, helst pass (det er viktig at det er et tydelig bilde som man ser at det er deg på) når du møter til teoriprøven

Du har 90 minutter til å løse teoriprøven det er 40 spørsmål og du kan ha inntil 6 feil. Prøven kan tas på norsk og engelsk.

Du har mulighet til å ta teoriprøven 6 måneder før du fyller det alderskravet i din førerkortklasse. I kl A er alderskravet 23 ½ år.

Teorien må være bestått, før du kan avlegge den praktiske prøven.

Teoriprøven er gyldig i 3 år.

Når teoriprøven er bestått må du gi trafikkskolen fullmakt til å bestille oppkjøring til deg. Om du må du levere synsattest eller helseattest, skal denne være levert før du får gitt fullmakt. Du gir fullmakt ved å logge deg inn på https://www.vegvesen.no/dinside/

På selve oppkjøringsdagen er det viktig at du møter i god tid før din prøve starter om du ikke har avtalt en time med trafikkskolen på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får. Før du starter vil du få en sikkerhetskontrolloppgave. Selve kjøringen varer i ca 55 – 60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Hvordan du gjør deg og kjøretøyet klar på før kjøringen, og måten du setter fra deg kjøretøyet på, er også en del av prøven. Den praktiske førerprøven varer i ca 75minutter totalt.

Du må betale gebyr for både den teoretiske og praktiske førerprøven og for utstedelse av førerkortet. Oppkjøringsgebyret skal være betalt før førerprøven starter

Før førerprøven må du ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og dette skal være meldt inn av trafikkskolen.

Tilrettelagte prøver

Kan du dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt teoriprøve. Trenger du tilrettelagt førerprøve, må også dette søkes om i god tid.

Utvidelse klasse A1 til A2


De som har hatt førerrett sammenhengende i 2 år i kl A1, kan gjennomføre et kurs uten å avlegge ny førerprøve for å få førerrett kl A2. Har man ikke hatt førerrett i 2 år kan man selvsagt fortsatt utvide, men da må man følge obligatorisk opplæring på trinn 3 og 4 for klasse A2 og avlegge ny førerprøve.

Kurset for utvidelse starter med 2 timer obligatorisk kurs (teori og kjøring), så må man på bane – sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk og til slutt må man ha sikkekthetskurs veg. Hele kurset består av 10 timer.

Utvidelse klasse A2 til A


De som har hatt førerrett sammenhengende i 2 år i kl A2, kan gjennomføre et kurs uten å avlegge ny førerprøve for å få førerrett kl A, disse ungår også alderskravet på 24 år i klasse A, og kan i prinsippet få utvide til tung motorsykkel når de har fylt 20 år. Har man ikke hatt førerrett i 2 år kan man selvsagt fortsatt utvide, men da må man følge obligatorisk opplæring på trinn 3 og 4 for klasse A og avlegge ny førerprøve.

Kurset består av et 7 timers kurs, som starter med teori, kjøring og oppsummering.