Velg klasse

B96


Totalvekt bil og tilhenger inntil 4250 kg

Les mer

BE


Totalvekt bil og tilhenger inntil 7000 kg

Les mer

Informasjon om klasse B96

Med førerkort kl B med kode 96 gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for. Opplæringen består av minst 7 timers obligatorisk opplæring. Men krever ikke førerprøve eller teoriprøve.

Opplæringen består av 4 trinn + teori og praktisk prøve. Se opplæringsmodellen. Det er trafikklærer og elev som i samarbeid blir enige om eleven har oppnådd målene til å gå videre til neste trinn.

Informasjon om klasse B96

Med førerkort kl B med kode 96 gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for. Opplæringen består av minst 7 timers obligatorisk opplæring. Men krever ikke førerprøve eller teoriprøve.

Opplæringen består av 4 trinn + teori og praktisk prøve. Se opplæringsmodellen. Det er trafikklærer og elev som i samarbeid blir enige om eleven har oppnådd målene til å gå videre til neste trinn.

Trinnvis opplæring

Trinn 1

Må ha førerkort klasse B

Trinn 2

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse – teknisk bilbehandling

Trinn 3

Trafikal del, trafikal dyktighet.

Trinn 4

Avsluttende opplæring – sikkerhetskurs på veg

Klasse B


I denne klassen anses trinn 1 som dekket gjennom opplæringen for førerkort kl B.

Grunnleggende kjørekompetanse


Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven lære å mestre bil med tilhenger rent kjøreteknisk.  Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 3. Sikkerhetskontroll hører også hjemme under dette trinnet.

Trafikalt del


Eleven skal kunne kjøre på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig.  Trinnet avsluttes med en trinnvurderings time, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 4.

Avsluttende opplæring


Før det gis førerrett i kl B med kode 96, skal eleven ha gjennomført obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Kurset omhandler kjøring med tilhenger med lav risiko og i god samhandling med andre trafikanter og vurdere egen kjøredyktighet.

Lastsikringskurs eller kurs i sikring og merking av last – klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T som det egentlig heter, må også gjennomføres i løpet av opplæringen.

Det er ingen teori- og førerprøve


Men husk at du må søke om førerkort i den klassen du skal ta førerkort i, det gjøres på https://www.vegvesen.no/dinside/ . Denne må være levert og all opplæring må være innrapportert av trafikkskolen før du kan hente ut nytt førerkort med den nye koden på.

Du må betale gebyr for utstedelse av førerkortet.

Visste du at

Statens vegvesen har laget en tilhengerkalkulator? Her kan du enkelt finne ut hvilken førerkortklasse du må ha for å kjøre din bil og tilhenger.

Tilhengerkalkulator

Informasjon om klasse BE

Med førerkort kl BE gir deg rett til å trekke tilhenger på opptil 3500 kg, er tilhengeren over dette må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B. Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort. Der finner du hva som er bilens «tillatt hengervekt» (maks aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og hva som er «tillatt vogntogvekt» (maks sum for bilens + tilhengerens aktuelle totalvekter). De tekniske begrensningene må ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.

De som tar førerkort på kl BE etter 2004 får med rett til å kjøre traktor med tillatt totalvekt høyst 25.000 kg og konstruktiv hastighet høyst 40 km/t. Denne rettigheten markeres på førerkortet med klasse T kode 144.

Opplæringen består av 4 trinn +praktisk prøve. Se opplæringsmodellen. Det er trafikklærer og elev som i samarbeid blir enige om eleven har oppnådd målene til å gå videre til neste trinn.

Informasjon om klasse BE

Med førerkort kl BE gir deg rett til å trekke tilhenger på opptil 3500 kg, er tilhengeren over dette må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B. Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort. Der finner du hva som er bilens «tillatt hengervekt» (maks aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og hva som er «tillatt vogntogvekt» (maks sum for bilens + tilhengerens aktuelle totalvekter). De tekniske begrensningene må ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.

De som tar førerkort på kl BE etter 2004 får med rett til å kjøre traktor med tillatt totalvekt høyst 25.000 kg og konstruktiv hastighet høyst 40 km/t. Denne rettigheten markeres på førerkortet med klasse T kode 144.

Opplæringen består av 4 trinn +praktisk prøve. Se opplæringsmodellen. Det er trafikklærer og elev som i samarbeid blir enige om eleven har oppnådd målene til å gå videre til neste trinn.

Trinnvis opplæring

Trinn 1

Må ha førerkort klasse B

Trinn 2

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse – teknisk bilbehandling

Trinn 3

Trafikal del, trafikal dyktighet

Trinn 4

Avsluttende opplæring – sikkerhetskurs på veg

Klasse B


I denne klassen anses trinn 1 som dekket gjennom opplæringen for førerkort kl B.

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse


Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven lære å mestre bil med tilhenger rent kjøreteknisk.  Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 3. Sikkerhetskontroll hører også hjemme under dette trinnet.

Trafikalt del


Eleven skal kunne kjøre på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig. Trinnet avsluttes med en trinnvurderings time, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 4.

Avsluttende opplæring


Før førerprøven, skal eleven ha gjennomført obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Kurset omhandler kjøring med tilhenger med lav risiko og i god samhandling med andre trafikanter og vurdere egen kjøredyktighet.

Lastsikringskurs eller kurs i sikring og merking av last – klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T som det egentlig heter, må også gjennomføres i løpet av opplæringen.

Førerprøve


Det er ingen teoriprøve for denne klassen, men husk at du må søke om førerkort i den klassen du skal ta førerkort i., det gjøres på https://www.vegvesen.no/dinside/ .

Når du har søkt om førerkort og det nærmer seg oppkjøring, må du gi trafikkskolen fullmakt til å bestille oppkjøring til deg. Om du må du levere synsattest eller helseattest, skal denne være levert før du får gitt fullmakt. Du gir fullmakt ved å logge deg inn på https://www.vegvesen.no/dinside/

På selve oppkjøringsdagen er det viktig at du møter i god tid før din prøve starter om du ikke har avtalt en time med trafikkskolen på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får. Før du starter vil du få en sikkerhetskontrolloppgave. Selve kjøringen varer i ca 55 – 60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Hvordan du gjør deg og kjøretøyet klar på før kjøringen, og måten du setter fra deg kjøretøyet på, er også en del av prøven. Den praktiske førerprøven varer i ca 75minutter totalt.

Du må betale gebyr for praktiske førerprøven og for utstedelse av førerkortet. Oppkjøringsgebyret skal være betalt før førerprøven starter

Før førerprøven må du ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og dette skal være meldt inn av trafikkskolen.

Kursoversikt

Prisliste

Prisliste

Kursoversikt

Husk gebyrer fra Statens vegvesen

I tillegg til prisene hos din trafikkskole, må du regne med gebyrer fra Statens vegvesen på teoriprøve, oppkjøring, utstedelse og foto. Dette gjelder for flere klasser.

Se gebyroversikten her