Informasjon

Veien til førerkortet på bil kan virke lang, men målet er at du skal kunne beherske kjøretøyet teknisk og kunne samarbeide med andre trafikanter, forutse trafikksituasjoner og kjøre på en slik måte at farlige situasjoner unngås.

Opplæringen består av 4 trinn + teori og praktisk prøve. Se opplæringsmodellen. Det er trafikklærer og elev som i samarbeid blir enige om eleven har oppnådd målene til å gå videre til neste trinn.

Søknad om førerkort

Husk å sende inn søknad om førerkort. Det er viktig at du sender inn søknad før du tar teoriprøven.

Informasjon

Veien til førerkortet på bil kan virke lang, men målet er at du skal kunne beherske kjøretøyet teknisk og kunne samarbeide med andre trafikanter, forutse trafikksituasjoner og kjøre på en slik måte at farlige situasjoner unngås.

Opplæringen består av 4 trinn + teori og praktisk prøve. Se opplæringsmodellen. Det er trafikklærer og elev som i samarbeid blir enige om eleven har oppnådd målene til å gå videre til neste trinn.

Søknad om førerkort

Husk å sende inn søknad om førerkort. Det er viktig at du sender inn søknad før du tar teoriprøven.

Trinnvis opplæring

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs – grunnleggende trafikkforståelse

Trinn 2

Grunnleggende kjørtøy- og kjørekompetanse – teknisk bilbehandling

Trinn 3

Trafikal del, trafikal dyktighet

Trinn 4

Avsluttende opplæring – sikkerhetskurs på veg

Trinn 5

Teoriprøven og den praktiske førerprøven

Trafikalt grunnkurs


Kurset består av 17 obligatoriske timer. Her lærer du om grunnleggende trafikkforståelse, øvelseskjøring, førstehjelp og mørkekjøring.

Det er smart av deg å lese trafikkteorien, og det vil gjøre opplæringen både lettere og mer effektiv.

Grunnleggende kjørekompetanse


På trinn 2 lærer eleven å beherske kjøretøyet rent kjøreteknisk. Ihht til lærerplanen skal eleven ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandling med andre trafikanter. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på trinn 2, men det er viktig at elevene får nok øving. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 3.

Trafikalt del


Eleven skal kunne kjøre på en måte som gir god samhandling med andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig. Det er ikke fastsatt minste timetall for undervisningen på dette trinnet, men når du har fullført trinn 3 skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøret selvstendig og vil ha godt utbytte av den avsluttende opplæringen på trinn 4. På trinn 3 gjennomføres også forbikjøring og sikkerhetskurs på bane (glattkjøring) trinnet avsluttes med en ny trinnvurderings time, der elev og lærer vurderer sammen om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring på trinn 4.

Avsluttende opplæring


På trinn 4 vil man utvikle forståelse for kjøringens risiko og forbedre kjørekompetansen på landevegen, forbikjøringssituasjoner og andre varierte trafikkmiljøer. Trinnet består av bilkjøringens risikoteori, en landevegstur i variert miljø og en avsluttende landevegstur som eleven planlegger i fra A til Å. Til slutt får man mulighet til å dele erfaringer og reflektere over egne handlinger sammen med medelever.

Teori- og førerprøve


Husk at du må søke om førerkort i den klassen du skal ta førerkort i., det gjøres på https://www.vegvesen.no/dinside/ .Teoriprøven kan du ta på trafikkstasjonen på Lillehammer onsdager og torsdager mellom kl 0800 og 13.00. I forbindelse med teoriprøven må du avlegge en synstest. Du må ha med gyldig legitimasjon, helst pass (det er viktig at det er et tydelig bilde som man ser at det er deg på) når du møter til teoriprøven

 Du har 90 minutter til å løse teoriprøven det er 45 spørsmål og du kan ha inntil 7 feil. Prøven kan tas på norsk og engelsk.

Du har mulighet til å ta teoriprøven 6 måneder før du fyller det alderskravet i din førerkortklasse. I kl B er alderskravet 17 ½ år.

Teorien må være bestått, før du kan avlegge den praktiske prøven.

Teoriprøven er gyldig i 3 år.

Når teoriprøven er bestått må du gi trafikkskolen fullmakt til å bestille oppkjøring til deg. Om du må du levere synsattest eller helseattest, skal denne være levert før du får gitt fullmakt. Du gir fullmakt ved å logge deg inn på https://www.vegvesen.no/dinside/

På selve oppkjøringsdagen er det viktig at du møter i god tid før din prøve starter om du ikke har avtalt en time med trafikkskolen på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får. Før du starter vil du få en sikkerhetskontrolloppgave. Selve kjøringen varer i ca 55 – 60 minutter under varierte vei- og trafikkforhold. Hvordan du gjør deg og kjøretøyet klar på før kjøringen, og måten du setter fra deg kjøretøyet på, er også en del av prøven. Den praktiske førerprøven varer i ca 75minutter totalt.

Du må betale gebyr for både den teoretiske og praktiske førerprøven og for utstedelse av førerkortet. Oppkjøringsgebyret skal være betalt før førerprøven starter

Før førerprøven må du ha gjennomført de obligatoriske delene av opplæringen og dette skal være meldt inn av trafikkskolen.

Tilrettelagte prøver:

Kan du dokumentere lese-, skrivevansker eller språkproblemer, kan du få spesielt tilrettelagt teoriprøve. Trenger du tilrettelagt førerprøve, må også dette søkes om i god tid.

Kjøretimer

Ønsker du å bestille kjøretimer? Det gjør du ved å kontakte oss.

Ring oss på telefon 612 57 436, send en epost til trafikkskolen@dahlsveen-olsen.no eller kontakt oss på chatten på nettsiden.

Se dine bestilte kjøretimer på din side hos TABSelev.

Prisliste

Kjøretimer

Ønsker du å bestille kjøretimer? Det gjør du ved å kontakte oss.

Ring oss på telefon 612 57 436, send en epost til trafikkskolen@dahlsveen-olsen.no eller kontakt oss på chatten på nettsiden.

Se dine bestilte kjøretimer på din side hos TABSelev.

Prisliste

Husk gebyrer fra Statens vegvesen

I tillegg til prisene hos din trafikkskole, må du regne med gebyrer fra Statens vegvesen på teoriprøve, oppkjøring, utstedelse og foto. Dette gjelder for flere klasser.

Se gebyroversikten her