I 1988 startet Odd Magne Olsen Trafikkskolen. Opp gjennom årene har Trafikkskolen hatt mange fornøyde elever som har fått sin opplæring på alt fra moped, mc, bil, bil med henger og traktor. Ett tilbud som også i dag er Trafikkskolens tilbud.

Gjennom disse 30 årene har det vært utskifting av lærere, men daglig leder Odd Magne Olsen holder fortsatt på for fullt.

I starten holdt Trafikkskolen til i lokalene i Storgata 91, så i Storgata 109, i 2005 flyttet vi inn i Løkkegata 22, og holder i dag til i lyse fine lokaler i Fåbergata 115 i gml Margarinfabrikken,

Hva trafikkopplæringen i framtiden vil inneholde er fortsatt usikkert, med tanke på førerløse biler osv. Trafikkskolen vil fortsatt være med på utviklingen og gi en god opplæring også i framtiden.